«

»

Nieuwbouw ZRTI en renovatie bestaande bouw

Het Zeeuws Radio Therapeutisch Instituut heeft Bouwen met zorg advies opdracht gegeven voor het bouwmanagement van de renovatie van het bestaande pand en de bouwbegeleiding te Vlissingen. in samenwerking met een extern adviseur is een nieuwbouw van een kantoorgebouw en de bouw van twee bunkers voor bestralingstoestellen gerealiseerd. Verder heeft Bouwen met zorg advies ook de initiatiefase en het voorlopig ontwerp verzorgd voor de tweede locatie van het ZRTI te Roosendaal.

Waar: Zeeuws Radio Therapeutisch Instituut te Vlissingen
Wanneer: 2003-2004
Inhoud: directie management samen met architect en adviesbureau voeren en projectleider voor totale nieuwbouw en renovatie bestaand gebouw ZRTI (bestralingsinstituut)
bouwbudget: 6 miljoen euro