«

»

Nieuwbouw HAP Goes

In opdracht van de Raad van Bestuur van het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis heeft Bouwen met zorg advies met ondersteuning van een interieur-architect het ontwerp en de bouw gerealiseerd voor een nieuwe HAP vanaf initiatiefase tot en met de oplevering. Voor deze bouw is door Bouwen met zorg advies een tussentijdse oplossing gerealiseerd door middel van een tijdelijke huisvesting.

Waar: ADRZ te Goes
Wanneer: 2012
Inhoud: verwijderen oude HAP, tijdelijk Hap huisvesten en tegelijkertijd nieuwbouw van HAP op bestaande locatie.
Budget:€ 1 miljoen

10